IMPORTANT: RRB EXAM PORTAL is NOT associated with Railway Recruitment Board(RRB) or Indian Railways, For RRB official website visit - www.rrcb.gov.in

(Download) RRB JE Paper (MARATHI) 30-may-2019 Shift-3

(Download) RRB JE Paper (MARATHI) 30-may-2019 Shift-3

1. एका शाळेची छात्र सभा आणि ड्रामेटिक्स क्लब त्यांच्या सरावासाठी एक ऑडिटोरियम सामायिक करतात. जर त्या दोघांनी 1 जानेवारी ला सुरवात केली, जर, छात्र सभा 3 दिवसांतून एकदा आणि ड्रामेटिक्स क्लब 5 दिवसांतून एकदा भेटत असतील तर ते दोघे ते ऑडिटोरियम पुन्हा केव्हा सामायिक करतील?

A) 16 जानेवारी
B) 30 जानेवारी
C) 26 जानेवारी
D) 15 जानेवारी

2. भारताने सर्वप्रथम तयार केलेले आणि स्वदेशी निर्मितीचे पाणतीर क्षेपण व पूर्वभवन पात्र (TRV) पुढीलपैकी कोणते आहे?

A) INS पुलकेशीन-1
B) INS अंबुडा
C) INS धृवक
D) INS अस्त्रधारणी

3. दिलेल्या आकृतीत किती त्रिकोण आहेत?

A) A) 28
B) 39
C) 31
D) 36

4. दिलेल्या आकृतीमध्ये, मंडळ पुस्तक दर्शविते, त्रिकोण शब्दकोषांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि आयत कादंबर्‍या दर्शवितात. डिक्शनरी आणि कादंबरीचे प्रतिनिधित्व करणारे पण पुस्तक नाही?

A) A) F
B) G
C) B
D) E

5. भारतातील कानपूर हे शहर कोणत्या नदीच्या काठावर वसलेले आहे?

A) तापी
B) साबरमती
C) गंगा
D) हुगली

6. भारतीय टेस्ट टीमचे प्रथम कर्णधार कोण होते?

A) C.K. नायडू
B) विजय हजारे
C) लाला अमरनाथ
D) विजय मर्चेन्ट

7. 4 ते 5 'ओ घड्याळ दरम्यान कोणत्या वेळी घड्याळाचे हात विरुद्ध दिशेने निर्देशित करतील?

A) 4 तास 600/11 मिनिटे
B) 4 तास 611/11 मिनिटे
C) 4 तास 567/11 मिनिटे
D) 4 तास 589/11 मिनिटे

8. पाणबुडीतून पाण्याच्या पृष्ठभागावर वस्तू पाहण्यासाठी, वापरल्या जाणाऱ्या साधनास _______ म्हणतात.

A) टेलेस्कोप
B) पेरिस्कोप
C) कॅलिडोस्कोप
D) स्टेथोस्कोप

9. जर √4225 = 65, तर √42.25 + √0.4225 चे मूल्य शोधा.

A) 6.5
B) 7.25
C) 7.15
D) 6.25

10. एक टाकी दोन पाईपने भरली जाऊ शकते ज्यापैकी एका पाईप चा तिचा वेग हा दुसऱ्या पाईपच्या वेगाने तीन पट आहे. जर दोन्ही पाईप्स एकत्रितपणे 36 मिनिटात ती टाकी भरतात, तर किती वेळात ती टाकी भरेल जर फक्त हळूवार चालणारया र्पाइपनेच ती टाकी भरली?

A) 120 मिनिट
B) 144 मिनिट
C) 81 मिनिट
D) 108 मिनिट

11. काचेच्या भिंग मध्ये खालीलपैकी कोणत्या रंगीत प्रकाशचा वेग कमी आहे?

A) हिरवा
B) लाल
C) पिवळा
D) (गर्द) जांभळा

12. खऱ्या निरसनमध्ये निरसनचे कण हे व्यासाने ______ पेक्षा लहान आहेत.

A) 10-8 metre
B) 10-7 metre
C) 10-6 metre
D) 10-9 metre

13. जर '+' म्हणजे 'x', '-' म्हणजे '÷', 'x' म्हणजे '+' आणि '÷' म्हणजे '-', तर 7 + 7 + 7 - 7 x 7 ÷ 7 = ?

A) 49
B) 1
C) 14
D) 7

14. पुढीलपैकी कोणते संघ 1932 -33 मध्ये बॉडीलाइन क्रिकेट मालिकेत खेळले?

A) इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका
B) ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड
C) इंग्लंड आणि वेस्टइंडीज
D) ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्टइंडीज

15. खालील पैकी कोणता अपूर्णांक 18/25 च्या समान आहे?

A) 72/100
B) 54/100
C) 36/75
D) 50/100

16. कनिष्क_______वंशाचा सम्राट होता.

A) चेरा
B) गुप्त
C) कुशण
D) चोला

17. दोन अपूर्णांक असे आहेत की त्यांचे उत्पादन 3/4 आहे आणि अवतरण 1/3 आहे. जर एका अपूर्णांकांचे अंश इतर अंशांच्या अंकीय संख्येचे 1/3 असेल तर अपूर्णांक शोधा.

A) 1/3, 4/5
B) 1/3, 9/5
C) 1/2, 6/5
D) 1/2, 3/2

18. प्रत्येक युनिट वेळेत केलेल्या कार्याला काय म्हणतात?

A) कार्य (W)
B) संभाव्य फरक (V)
C) प्रवाह (I)
D) शक्ती (P)

19. जर मिळालेली रक्कम रू. 1120 2/5 वर्षांत 5% साधे व्याज?

A) Rs. 1200
B) Rs. 1050
C) Rs. 1000
D) Rs. 1100

20. 32 × 33 × 34 × 35 या गुणाकारात शेवटची संख्या कोणती असेल ?

A) 2
B) 4
C) 0
D) 5

21. खालील माहिती काळजीपूर्वक वाचा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नाचे उत्तर द्या.

दहा मित्र प्रत्येकी दहा असने असलेल्या दोन समांतर रांगेमध्ये बसलेले आहेत. प्रत्येक रांगेतील एक आसन रिक्त आहे. G, H, I, J आणि K हे रांग-1 मध्ये दक्षिणेस तोंड करून आहेत. U, V, W, X आणि Y हे रांग-2 मध्ये उत्तरेस तोंड करून आहेत. प्रत्येकाला वेगवेगळे कार आवडतात जसे की —स्विफ्ट, इंडिका, पोलो, व्होल्वो, ऑडी, BMW, मारुती, पोर्शे, डेटसन आणि क्विड .

X हा W च्या उजव्या बाजूने तिसऱ्या स्थानी बसलेला आहे आणि त्याला व्होल्वो आवडते. V आणि रिक्त आसन यांच्या मध्ये केवळ दोन व्यक्ति बसलेले आहेत. V ला ऑडी किंवा पोलो आवडत नाही. K हा I चा लगच शेजारी नाही. H ला क्विड आवडते. ज्याला पोलो आवडते तो पोर्शे आवडते त्याला तोंड करून आहे. ज्याला पोलो आवडते तो X च्या विरुद्ध दिशेने बसलेल्या व्यक्तिच्या उजव्यान बाजूने तिसऱ्या स्थानी असलेल्या व्यक्तिच्या विरुद्ध बसलेला आहे. I हा J चा लगच शेजारी नाही. Y, ज्याला ऑडी किंवा BMW आवडत नाही तो रिक्त आसनास तोंड करून नाही. X किंवा W हे रांगेच्या कोणत्याही शेवटाला बसलेले नाही. J हा W ला तोंड करून आहे. रिक्त आसने एकामेकांना तोंड करून नाही. I आणि H च्या मध्ये दोन आसने आहेत, आणि H हा मारुती आवडणाऱ्या व्यक्तिच्या उजव्या बाजूने तिसऱ्या स्थानी आहे. ज्याला डेटसन आवडते तो व्होल्वो आवडणाऱ्याला तोंड करून आहे. स्विफ्ट आणि पोर्शे आवडणारे शेजारी आहेत. रांग – 1 तील रिक्त आसन हे J चे लगच शेजारी नाही. V हा रांगेच्या एकदम शेवटाला बसलेला आहे. W ला स्विफ्ट किंवा पोर्शे आवडत नाही. रांग -1 तील रिक्त आसन X ला तोंड करून नाही जो रांगेच्या कोणत्या एकदम शेवटला बसलेला नाही.

खालीलपैकी कोण Y च्या उजव्या बाजूने तिसऱ्या स्थानी आहे?

A) W
B) V
C) U
D) X

22. यापैकी कोणता मेंदूचा भाग नाही?

A) मस्तिष्कस्तंभ
B) अनुमस्तिष्क
C) प्रमस्तिष्क
D) मणका

23. जोड निवडा जो खालील जोड्याप्रमाणे समान संबंध दर्शवितो.
ZFRV : 12195

A) SCXT : 832420
B) SCXT : 82437
C) WHEV : 23855
D) YSCI : 251939

24. अल्पविराम-आकाराच्या जीवाणूंना __________ म्हणतात.

A) स्पाइरिल्ली
B) कोक्की
C) बॅसिली
D) विब्रिओस

25. जागतिक पर्यावरण दिन 2019 चे आयोजन ____ करणार आहे.

A) बांगलादेश
B) चीन
C) भारत
D) श्रीलंका

26. खाली दिलेला नमुना उत्तम प्रकारे पूर्ण करणार्‍या आकृत्यामधून निवडा.

27. P आणि Q अनुक्रमे 8 व 6 दिवसांत स्वतंत्रपणे कार्य करू शकतात. Q काम सुरू करतो आणी Q आणि P काम वैकल्पिकरित्या करून काम संपवतात. तर P आणि Q दरम्यान पैसे किती गुणोत्तराने वाटून दिले पाहिजेत?

A) 5 : 3
B) 3 : 8
C) 3 : 5
D) 5 : 8

28. ____ मध्ये फ्लेम सेल्स आढळतात.

A) गांडूळ
B) कोळंबी
C) पर्णचीपट संघ
D) नेरीस

29. त्याच्या नेहमीच्या 3/5 या वेगाने चालणारा मुलगा त्याच्या शाळेत 14 मिनिटे उशीरा पोहोचतो. आपल्या सामान्य वेगाने शाळेत जाण्यासाठी तो सामान्यत: किती वेळ घेतो.

A) 21 मिनिटे
B) 15 मिनिटे
C) 25 मिनिटे
D) 20 मिनिटे

30. खालीलपैकी कोणत्या शहरात अजंटा गुफा आहेत?

A) औरंगाबाद
B) पुणे
C) लखनौ
D) कोची

31. जर रु. 750 हे तीन भाग x, y आणि z मध्ये विभागले असेल तर (x-5): (y-10): (z-15) = 5: 4: 3, तर x, y आणि z चे भाग अनुक्रमे शोधा

A) रु..300, रु.240, रु.180
B) रु.310, रु.170, रु.240
C) रु.305, रु.250,रु.195
D) रु.250, रु.200, रु.150

32. सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण निरंतर G चे मूल्य काय आहे?

A) 13.2 N m kg
B) 6.7 x 10-11N m2 kg-2
C) 10.7 N m kg
D) 9.7 x 10 -11 N m2 kg-2

33. खालीलपैकी कोणते सर्वात उंच सस्तन प्राणी आहे?

A) जिराफ
B) उंट
C) हत्ती
D) माकड

34. दिलेल्या पर्यायातील एक वेगळी गोष्ट शोधा.

A) HEAR
B) HIRE
C) TEAR
D) FEAR

35. दोन संख्यांचे गुणाकार आणि HCF अनुक्रमे 4107 आणि 37 आहे. तर त्या संख्या शोधा.

A) 37, 61
B) 101, 37
C) 29, 137
D) 37, 111

36. एक समलंब चौकोन आकार क्षेत्र 1440 m² आहे. समांतर बाजूंच्या लंबवर्गाची अंतर 24 m आहे. समांतर बाजूंचे गुणोत्तर 5: 3. तर लांब असलेल्या समांतर बाजूची लांबी मिळवा.

A) 30 मी
B) 75 मी
C) 45 मी
D) 60 मी

37. 'ॲल्युमिनो थर्मिक प्रक्रियेत, Al ची भुमिका _____.

A) कमी करणारा अभिकर्ता
B) सल्फरायजींग अभिकर्ता
C) हायड्रोजनेटिंग अभिकर्ता
D) ऑक्सिडायझिंग अभिकर्ता

38. सूर्यप्रकाशाद्वारे कोणते जीवनसत्व पुरवले जाते?

A) जीवनसत्व C
B) जीवनसत्व B
C) जीवनसत्व A
D) जीवनसत्व D

39. खालील पैकी कोणता नायट्रोजनस पदार्थ नाही?

A) यूरिक आम्ल
B) ग्लुकोज
C) अमोनिया
D) यूरिया

40. स्थिर पाण्यातील बोटीची गती x किमी / ताशी आहे आणि प्रवाहाची गती y किमी / ताशी आहे. अपस्ट्रीमला जाण्यासाठी लागणारा वेळ 't' तास अधिक अपस्ट्रीमकडे जाण्यासाठी घेतलेल्या वेळेपेक्षा 't' तास जास्त असेल तर अंतर झाकून टाका.

A) [(x² - y²) t / 2xy ] km
B) [(x² - y²) t / 2y ] km
C) [(x + y / x - y) t ] km
D) [(x + y) t / 2 ] km 

41. या प्रश्नात, दोन विधाने आणि त्याचे दोन निष्कर्ष आहेत. तार्किकदृष्ट्या योग्य ठरणारा (रे) निष्कर्ष निवडा.

विधाने:
1) कोणताही विद्यार्थी MBA नाही.

2) सर्व MBA हे पदवीधर आहेत.

निष्कर्ष:
I. कोणतेही विद्यार्थी हा पदवीधर नाही.
II. काही पदवीधर हे MBA आहेत.

A) फक्त निष्कर्ष I अनुसरण करते
B) दोन्ही निष्कर्ष I आणि II अनुसरण करतात
C) निष्कर्ष I किंवा II अनुसरण करत नाही
D) फक्त निष्कर्ष II अनुसरण करते

42. सरलीकृत करा: -

A) 5/8
B) 5/7
C) 5/9
D) 5/6

43. रात्रीच्या आकाशातील सर्वात तेजस्वी वस्तू कोणती?

A) चंद्र
B) मंगळ
C) तारे
D) बृहस्पति

44. दोन भावांच्या वयाचे गुणोत्तर 7: 15 मध्ये आहे. त्यांच्या वयाचे LCM 210 आहे. तर मोठ्या भावाचे वय काय आहे?

A) 42
B) 30
C) 45
D) 15

45. कार्बन, हे त्याच्या सर्व अपरूपी रुपात, ऑक्सिजनात _________ देण्यासाठी जाळते.

A) सल्फर
B) कार्बन मोनोक्साइड
C) कार्बन डायॉक्साइड
D) सल्फर डायॉक्साइड

46. जागतिक पृथ्वी दिन 2019 चा केंद्रविषय (थीम) काय होती?

A) पाणी मस्त विश्व
B) पर्यावरण आणि हवामान साक्षरता
C) प्लास्टिक प्रदूषणाचा अंत करा
D) आपल्या प्रजातींचे संरक्षण करा

47. या प्रश्नात, दोन विधाने आणि त्याचे दोन निष्कर्ष आहेत. तार्किकदृष्ट्या योग्य ठरणारा (रे) निष्कर्ष निवडा.

विधाने:
1) काही मांजरे कुत्रे आहेत.
2) कोणताही कुत्रा मासे नाही.

निष्कर्ष:
I. काही कुत्रे मांजर आहेत.
II. काही मांजरे मासे नाहीत.

A) निष्कर्ष I किंवा II अनुसरण करत नाही
B) दोन्ही निष्कर्ष I आणि II अनुसरण करतात
C) फक्त निष्कर्ष II अनुसरण करते
D) फक्त निष्कर्ष I अनुसरण करते

48. कॅल्शियम घटकांमध्ये खालीलपैकी कोणती इलेक्ट्रॉनिक आकृतिबंध आहे?

A) 2, 8
B) 2, 8, 7
C) 2, 8, 8, 2
D) 2, 8, 8, 7

49. जर गोलाकार दर्पणच्या केंद्र्काची लांबी 16 सेंमी आहे, तर वक्रतेची त्रिज्या काय?

A) 32 सेंमी
B) 16 सेंमी
C) 24 सेंमी
D) 8 सेंमी

50. पुढील मालिकेतील गहाळ अक्षरांचे गट शोधा.
IG, NK, DO, (…), AW

A) IS
B) LS
C) LP
D) KP

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

51. जर समान रकमेचा आणि समान कालावधीचा कंपाऊंड इंटरेस्ट आरएस .510 असेल तर 2 वर्षांच्या 12.5% ​​दराच्या रकमेवर सोपा व्याज किती असेल?

A) Rs. 480
B) Rs. 500
C) Rs. 420
D) Rs. 408

52. दिलेल्या पर्यायांमधून ओडीडी शोधा.

53. घटक जे बहुतेक ऑक्सिडेशन अवस्थेचे प्रदर्शन करतात आणि त्यांचे आयन सामान्यपणे रंगीत असतात ते -

A) आल्कलाइन पृथ्वी धातु
B) आल्कली धातू
C) संक्रमण तत्व
D) अधातु

54. खालील माहिती काळजीपूर्वक वाचा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नाचे उत्तर द्या.

P, Q, R, S, T, U, V आणि W हे एक गोलाकार टेबलच्या भोवती मध्ये तोंड करून बसलेले आहेत. दोन पुरुष किंवा दोन स्त्री एकमेकांचे लगच शेजारी नाहीत. P ही W ची पत्नी आहे, जी W च्या डावीकडे लगच बसलेली आहे. P ही T च्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानी आहे. U व्यक्ति S च्या उजवीकडे दुसऱ्या स्थानी आहे. S व्यक्ति P किंवा T चा लगच शेजारी नाही. W आणि R हे एकामेकांचे लगच शेजारी आहे. U हा त्याची पत्नी Q चा लगच शेजारी नाही.

V च्या बद्दल खालीलपैकी कोणते खरे आहे?

A) V व्यक्ति Q च्या उजवीकडे दुसऱ्या स्थानी बसला आहे
B) V व्यक्ति U आणि W च्या एकदम मध्ये आहे
C) V व्यक्ति T च्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानी बसला आहे
D) V हा पुरूष आहे

55. जर कोणतीही सूट देण्यात आली नसती तर 20% नफा झाला असता, पण तिथे 5% सूट देण्यात आली होती. तर वास्तविक नफा टक्केवारी शोधा.

A) 12%
B) 14%
C) 15%
D) 20%

56. प्रत्येक बाजू आयताकार असलेल्या एका डब्ब्याची लांबी 12 सेमी, रूंदी 8 सेमी आणि उंची 10 सेमी आहे. डब्ब्याच्या एकूण पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

A) 592 सेमी2
B) 376 सेमी2
C) 524 सेमी2
D) 482 सेमी2

57. तलावांचे बहुपोषण ________ ला कारणीभूत ठरते.

A) हाय्पोक्सिया
B) सर्व पर्याय
C) अल्गल ब्लूम
D) हायड्रोजन सल्फाएड वाढ

58. एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 100 बळी घेणारा सर्वात वेगवान भारतीय गोलंदाज कोण ठरला?

A) जसप्रित बुमरा
B) मोहम्मद शमी
C) उमेश यादव
D) भुवनेश्वर कुमार

59. आयतजा च्या पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ 1372 सेंटीमीटर2 आहे. परिमाण गुणोत्तर 4: 2: 1 आहेत. लांबी किती आहे?

A) 7 सेंमी
B) 28 सेंमी
C) 24 सेंमी
D) 12 सेंमी

60. स्वतंत्र भारताचा पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प कुणी सादर केला?

A) C. D. देशमुख
B) जॉन मथाई
C) T. T. कृष्णमाचारी
D) R. K. शन्मुखम चेट्टी

61. जर A चे 5% +B चे 4% = 2/3 (A च्या6 % + B च्या 8 % ) एवढे असतील तर A : B काय?

A) 4 : 3
B) 5 : 4
C) 1 : 1
D) 1 : 2

62. खालीलपैकी कोणता शब्द विद्युतमंडलातील विद्युतीय शक्तिला दर्शवत नाही?

A) IR²
B) I²R
C) V²/R
D) VI

63. दिलेल्या पर्यायातील एक वेगळी गोष्ट शोधा.

A) I
B) F
C) P
D) Y

64. हरिष M बिंदूपासून चालायला लागला, तो दक्षिणेकडे 18 मी गेला. तो डावीकडे वळला आणि 25 मी चालला. तो नंतर डावीकडे वळला आणि 25 मी चालला. तो पुन्हा डावीकडे वळला आणि 18 मी चालला. तो पुन्हा डावीकडे वळून बिंदू P त पोहोचण्यासाठी 35 मी चालला. हरिष बिंदू M पासून किती अंतरावर आहे आणि कोणत्या दिशेने आहे?

A) 35 मी, पश्चिम
B) 28.86 मी, उत्तर पूर्व
C) 28.86 मी, दक्षिण पूर्व
D) 28.86 मी, दक्षिण पश्चिम

65. दिलेल्या आकृतीमध्ये प्रश्न चिन्ह (?) ला सर्वोत्तम ठिकाणी बदलणारा पर्याय निवडा

A) 10
B) 8
C) 5
D) 7

66. एक निश्चित कोडमध्ये, 'CAT' हे 'SATC' असे लिहिले जाते आणि 'DEAR' हे 'SEARD' असे लिहिले जाते. तर त्या कोडमध्ये 'SING' हे कसे लिहिले जाईल?

A) BGINS
B) SGNIS
C) SINGS
D) GNISS

67. एवोगाद्रो स्थिरतेचे मूल्य काय?

A) 6.222 x 1023
B) 6.022 x 1033
C) 6.322 x 1023
D) 6.022 x 1023

68. सर्वात लहान 3 अंकी अविभाज्य संख्या शोधा.

A) 101
B) 103
C) 111
D) 109

69. भारताचे उप-राष्ट्रपती किती काळ कार्य करू शकतात?

A) 2 वर्षे
B) 5 वर्षे
C) 6 वर्षे
D) यांपैकी काहीही नाही

70. दिलेल्या आकृतीमध्ये प्रश्न चिन्ह (?) ला सर्वोत्तम ठिकाणी बदलणारा पर्याय निवडा.

A) 34
B) 38
C) 36
D) 39

71. कोणत्या विधी अधिकारी कडे दोन्ही सदनांमध्ये बोलण्याचा अधिकार असतो?

A) विधिक सल्लागार
B) एटॉर्नी जनरल
C) सॉलिसिटर जनरल
D) एडवोकेट जनरल

72. एक निश्चित भाषेत, 'DIUGNAL' याचे कोडींग 'LANGUID' असे केले आहे, तर 'ELKCAHS' चे कोडींग कसे केले जाईल?

A) SHACKLE
B) SHINGLE
C) SHOCKLE
D) SHERBET

73. जर ए, बी दोन परस्पर विशेष कार्यक्रम असतील तर पी (एयूबी) शोधा.

A) P(A) + P(B)
B) P(A) + P(B) - P(AB)
C) 1 - P(A) - P(B)
D) P(A) x P(B)

74. मोहन काही अंतर पुढे गेला आणि डावीकडे वळला. तो पुन्हा दोनवेळा त्याच्या डावीकडे वळला. आता तो पूर्वीकडे तोंड करून आहे. तर त्याने कोणत्या दिशेहून चालायला सुरवात केली होती?

A) दक्षिण
B) दक्षिण पूर्व
C) उत्तर
D) दक्षिण पश्चिम

75. खालील पैकी कोणते ऑक्सिजनयुक्त रक्त फुफ्फुसांमधून ते हृदयापर्यंत पोहचवते?

A) पल्मोनरी धमनी
B) ज्यूगुलर नस
C) एझीगोस नस
D) पल्मोनरी वेन

76. दांत-क्षय टाळण्यासाठी पुढीलपैकी कोणते पाण्यात जोडले जाते?

A) फ्लोराइड
B) ब्रोमाइड
C) सल्फाइड
D) क्रोमाइड

77. दिलेल्या पर्यायातील एक वेगळी गोष्ट शोधा.

A) 19
B) 13
C) 17
D) 15

78. वातावरणातील कोणत्या कणांमुळे सूर्यप्रकाश पसरला आहे, ज्यामुळे आकाशात मेघधनुष्य दिसतो?

A) हवा
B) वायू
C) पावसाचे थेंब
D) धूळ कण

79. ध्वनी ___________ शिवाय प्रवास करू शकत नाही.

A) माध्यम
B) द्रव
C) आंतरपृष्ठ
D) घन

80. एक पाइप 2 तासांत टाकी भरू शकते. परंतु गळतीमुळे, ते भरण्यासाठी 20 मिनिटे जास्त लागतील. गळती ______ तासांमध्ये पूर्ण टाकी गळून टाकू शकते.

A) 10
B) 8
C) 14
D) 12

81. बाह्यतम कवचमध्ये असलेल्या विद्युत् इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे -

A) ऑक्टेट इलेक्ट्रान
B) व्हॅलेंस इलेक्ट्रॉन
C) ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉन्स
D) डुप्लेट इलेक्ट्रॉन्स

82. खालीलपैकी कोणते एक आदर्श इंधनाचे वैशिष्ट्य आहे?

A) उच्च उष्मांक मूल्य
B) स्वस्त आणि सहज उपलब्ध
C) सहजतेने जाळते
D) सर्व पर्याय

83. एकाच वेळी काळा, लाल आणि हिरवा पासा टाकला जातो. तीन आकड्यांची बेरीज ≥ 17 असण्याची संभाव्यता काय आहे?

A) 1/36
B) 5/216
C) 7/216
D) 1/54

84. या प्रश्नात, एक विधान व त्याचे तीन निष्कर्ष दिलेले आहेत. तार्किकदृष्ट्या योग्य ठरणारा(रे) निष्कर्ष निवडा.

विधान:
P = Q < S ≤ V

निष्कर्ष:
I. S > P
II. V > Q
III. P < V

A) फक्त निष्कर्ष II खरा आहे
B) फक्त निष्कर्ष III खरा आहे
C) फक्त निष्कर्ष I खरा आहे
D) सर्व निष्कर्ष खरे आहे

85. सुब्रोटो कप कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे?

A) क्रिकेट
B) फुटबॉल
C) व्हॉलीबॉल
D) बास्केटबॉल

86. पाण्याचे विद्युत अपघटन कोणत्या प्रकारचे प्रतिक्रिया आहे?

A) विस्थापन प्रतिक्रिया
B) विघटन प्रतिक्रिया
C) संयुक्त प्रतिक्रिया
D) संश्लेषण प्रतिक्रिया

87. एक निश्चित कोडमध्ये, 'SLATE' हे 'GXRYW' असे कोड केले आहे. 'STEAL' हे कसे कोड केले जाईल?

A) GXWRY
B) GYWRX
C) GYWRS
D) GYRWX

88. 5 मूल्यांचे फरक 36 आहे. जर प्रत्येक मूल्य दुप्पट असल्यास, मानक विचलन शोधा.

A) 10
B) 18
C) 6
D) 12

89. 64009 चे वर्ग मुळ शोधा.

A) 363
B) 253
C) 347
D) 803

90. खालीलपैकी कोणता आयॉनिक प्रजाति एक तटस्थिकरण प्रतिक्रियेत असतो?

A) H+
B) H3O+
C) HCl-
D) H2O

91. एका वस्तूचे खरेदी किंमत 270 आहे. विक्रीच्या किंमतीवर 10% नफ्याने विकली जाते. विक्री किंमत काय आहे?

A) रु.297
B) रु.400
C) रु.280
D) रु.320

92. एका घन चे क्षेत्रफळ आणि गोलाचे क्षेत्रफळ यांच्या दरम्यानचे प्रमाण जे योग्यरित्या घन मध्ये निश्चित बसते:

A) π : 1
B) 6 : π
C) 3 : π
D) 3 : 4

93. मालिका पूर्ण करा.
3, 4, 6, 10, 18, 34 (…)

A) 48
B) 72
C) 84
D) 66

94. पदार्थ अम्ल किंवा क्षार गुणधर्माचे आहे हे तपासण्यासाठी पुढीलपैकी कशाचा वापर केला जातो?

A) क्षार
B) मीठ
C) निर्देशक
D) आम्ल

95. जीभांना कोणत्या संवेदनशील संवेदनाची जाणीव आहे?

A) चव
B) भाषण
C) आवाज
D) दृष्टी

96. स्प्रिंग समतोलाच्या शक्तीमुळे स्प्रिंगाचे ताणणे _________ द्वारे मोजला जातो.

A) ग्रेज्युएटेड पट्टीवर जाणारा एक बिंदू
B) एक अंकीय प्रदर्शन
C) पाणी स्तंभाची उंची
D) पाराची उंची

97. अरूण पूर्व दिशेने 10 मी चालला आणि नंतर त्याच्या उजवीकडे वळून 10 मी चालला. नंतर प्रत्येक वेळा डावीकडे वळून तो अनुक्रमे 5, 15 आणि 15 मी चालला. तो सुरवातीच्या बिंदूपासून किती अंतरावर आहे?

A) 5 मी
B) 10 मी
C) 20 मी
D) 15 मी

98. मालिका पूर्ण करा.
BCA, EFD, HIG, (…)

A) LJK
B) KJL
C) LKJ
D) KLJ

99. पूर्ण कुंभमेळा किती वर्षांत एकदा होतो?

A) प्रत्येक 12 वर्षांनी
B) प्रत्येक 6 वर्षांनी
C) प्रत्येक 8 वर्षांनी
D) प्रत्येक 4 वर्षांनी

100. A, चे सध्याचे वय, 20 वर्षांनंतर त्याच्या 10 वर्षा मागच्या वयाच्या 10 पट होईल. आता त्याचे वय काय आहे?

A) 12 वर्ष
B) 15 वर्ष
C) 13.3 वर्ष
D) 10 वर्ष

download

Click Here To Download PDF

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

Answer:-
1. (a), 2. (d), 3. (d), 4. (a), 5. (c), 6. (a), 7. (a), 8. (b), 9. (c), 10. (b)
11. (d), 12. (d), 13. (a), 14. (b), 15. (a), 16. (c), 17. (d), 18. (d), 19. (c), 20. (c)
21. (c), 22. (d), 23. (b), 24. (d), 25. (b), 26. (a), 27. (c), 28. (c), 29. (a), 30. (a)
31. (c), 32. (b), 33. (a), 34. (b), 35. (d), 36. (b), 37. (a), 38. (d), 39. (b), 40. (b)
41. (d), 42. (d), 43. (a), 44. (b), 45. (c), 46. (d), 47. (b), 48. (c), 49. (a), 50. (a)
51. (a), 52. (d), 53. (c), 54. (a), 55. (b), 56. (a), 57. (b), 58. (b), 59. (b), 60. (d)
61. (a), 62. (a), 63. (a), 64. (c), 65. (d), 66. (c), 67. (d), 68. (a), 69. (b), 70. (c)
71. (b), 72. (a), 73. (a), 74. (c), 75. (d), 76. (a), 77. (d), 78. (c), 79. (a), 80. (c)
81. (b), 82. (d), 83. (d), 84. (d), 85. (b), 86. (b), 87. (b), 88. (d), 89. (b), 90. (b)
91. (a), 92. (b), 93. (d), 94. (c), 95. (a), 96. (a), 97. (a), 98. (d), 99. (a), 100.(c)

IMPORTANT: RRB EXAM PORTAL is NOT associated with Railway Recruitment Board(RRB) or Indian Railways, For RRB official website visit - www.rrcb.gov.in